Selasa, 20 November 2012

1.       Pujian, “T’rima Kasih Tuhan untuk Kasih Setia-Mu”

2.       Berdoa

3.       Renungan:

§  Lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. (1 Samuel 10:7)

 

§  Jangan seorangpun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. (1 Korintus 10:24)

 

Allah Sungguh Menyertai

 

              Tuntunan Allah kepada hamba-Nya, Nabi Samuel, untuk mengurapi Saul untuk menjadi raja pertama bangsa Israel begitu nyata. Allah bukan saja memberikan tanda kepada Saul melalui perkataan Samuel, tetapi ia juga melengkapi Saul dengan kuasa, ketika ia dipenuhi Roh-Nya. Saat itulah Saul diperintahkan agar melakukan apa saja yang didapat oleh tangannya, sebab Allah menyertai dia (1 Samuel 10:7).Tanda Allah menyertai seseorang sebagaimana kehidupan saul dapat dilihat bahwa seseorang itu bukannya menjadi malas atau ogah-ogahan bekerja, namun semakin giat melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan, yang ia dapati untuk dikerjakan. Sebab melalui hal itulah kuasa dan mujizat Allah dinyatakan. Setiap orang yang beriman pasti tahu dan mengenal melalui firman Tuhan seperti apa hamba-hamba Tuhan melakukan pekerjaannya. Siang malam, baik atau tidak baik, … firman Tuhan harus senantiasa diberitakan dan kehendak Allah dinyatakan.

              Sebagaimana kehidupan Samuel yang dikhususkan Allah menjadi nabinya, seumur hidupnya menyiratkan kesaksian yang indah tentang lawatan Allah kepada umat-Nya. Bila Allah menyertai dan memberkati, maka langkah kehidupan kita pun akan disertai-Nya. Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya juga dapat menyaksikan penyertaan Allah dalam kehidupannya yang dinyatakan bukan hanya sekadar kata-kata tetapi lewat tindakan, dimana kita tetap melakukan pekerjaan kita dengan baik, sembari berjalan terus dalam pimpinan-Nya.

 

4.       Pujian, KJ. 422 : 1 – 2  “Yesus Berpesan”

5.       Pokok Doa : Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat menjadi saksi-Mu.